Odśnieżanie

Do odśnieżania terenów utwardzonych w zależności od grubości zalegającego śniegu używamy:

  • odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo-wirnikowych, frezowo-bębnowych, frezowo-wirnikowych lub turbinowych,
  • szczotek mechanicznych,
  • ciągników rolniczych wyposażonych w pługi lemieszowe jednostronne,
  • pługów lemieszowych lekkich oraz średnich – z możliwością zmiany geometrii i ustawienia lemiesza,

Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Technika odśnieżania chodników oraz terenów utwardzonych jest uzależniona od długości, ich szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu.

Do odśnieżania tego typu dróg należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię. Stosowanie dużych nośników uzależnione jest od nośności i szerokości wyżej wymienionych dróg.

Wywożenie śniegu z dróg odbywa się w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Śnieg zostaje wywożony w miejsca wyznaczone przez Administrację obiektu, lub w miejsca wyznaczone przez firmę sprzątającą VIVA AQUA.